Pengundian Pemenang Kuis TTS Tabloid Solo Berseri

Diskominfo SP melakukan pengundian pemenang kuis Teka-Teki Silang (TTS) yang termuat di tabloid Solo Berseri (Sober) Edisi ke 3 tahun 2020. Pengundian tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Kentis Ratnawati, SH, MM pada Rabu (30/09/2020) di kantor Diskominfo SP.

Dalam rangka pengembangan inovasi konten tabloid Solo Berseri, Diskominfo SP membuat kuis TTS bagi masyarakat dengan menawarkan hadiah yang menarik. Kuis TTS ini mulai diadakan di tabloid Solo Berseri edisi 3 tahun 2020 dan akan dilanjutkan pada edisi-edisi berikutnya.

Kuis TTS ini mulai berlaku pada awal rilis Solo Berseri dan berakhir pada 15 September 2020. Dari total 90 orang yang mengirimkan jawaban TTS terpilih 2 orang pemenang secara acak yang berhak mendapatkan hadiah yakni Joko Trijanto warga Kerten Laweyan dan Mirza Khairuiza warga Pajang Laweyan. Pemenang akan segera dihubungi oleh Diskominfo SP untuk proses pengambilan hadiah.

Dinten Selasa (22/9/2020) sampun katindakaken tapak asma Perjanjian Kerja Sama (PKS) ing antawisipun Diskominfo SP kaliyan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara ing bab Pemanfaatan Sertifikat Elektronik ing Sistem Elektronik Pada Sistem Elektronik ing Pemerintah Kota Surakarta.

Kegiatan punika kawontenaken sacara daring mawi sarana aplikasi SIMANTAPS (Sistem Informasi Monitoring Layanan Sertifikat Elektronik). Pawongan ingkang napak astani PKS inggih menika Kentis Ratnawati pinangka Kepala Diskominfo SP lan Rinaldy pinangka Kepala BSrE Badan Siber dan Sandi Negara. Masa Berlaku PKS menika 4 tahun kapetang saking tahun 2020 ngantos 2024.

PKS menika pinangka runtutan kegiatan ingkang sampun kalampahaken Pemerintah Kota Surakarta ing bab penerapan sertifikat elektronik. Sakderengipun Pemerintah Kota sampun ngawontenaken sawatawis tahap wiwit saking sosialisasi, konsultasi, proses assesment lan PKS menika pinangka tahap finalisasi sakderengipun penerapan sertifikat digital ing aplikasi KGB online.

Kanti PKS menika Pemerintah Kota Surakarta saget ngginakaken produk saking BSrE inggih menika Sertifikat Elektronik. Mumpangat ingkang saget kapetik saking produk menika wonten sekawan inggih meniko Confidentiality, Non Repudiation, Integrity lan Authenticity. Kaangkah kanti PKS menika pemanfaatan sertifikat elektronik ing Kota Surakarta saget lumampah kanti aman. Menika trep kaliyan salah satunggal manfaat sertifikat elektronik inggih meniko Non-Repudiation utawi mesthekaken bilih pihak ingkang ngentun informasi elektronik boten saget selak amargi saget kabuktekaken ing wekdal penandatanganan sarta boten saget selak ing bah pemalsuan saking keutuhan data.

Diskominfo SP draws the winners of the Cross Puzzle (TTS) quiz which was published in the 3rd Edition of the Solo Berseri (Sober) tabloid 2020. The drawing was carried out by the Head of Diskominfo SP Kentis Ratnawati, SH, MM on Wednesday (30/09/2020) at the office Diskominfo SP.

In the context of developing the content innovation for the Solo Berseri tabloid, Diskominfo SP created a TTS quiz for the public by offering attractive prizes. This TTS quiz has started to be held in the Solo Berseri tabloid 3rd edition in 2020 and will be continued in subsequent editions.

The TTS quiz took effect at the beginning of the Solo Berseri release and ended on September 15, 2020. Out of a total of 90 people who sent TTS answers, 2 winners were selected randomly who received prizes, namely Joko Trijanto, a resident of Kerten Laweyan and Mirza Khairuiza, a resident of Pajang Laweyan. Winners will be immediately contacted by Diskominfo SP for the prize-taking process