Ngobar Konata Perdana Tahun 2021

Program Ngobrol Bareng (Ngobar) Konata kembali disiarkan Jumat (15/1/2021) pukul 13.00 – 14.00 WIB. Ini merupakan kali pertama Ngobar Konata yang disiarkan pada tahun 2021.

Kali ini Ngobar Konata mengangkat tema Tips Sukses Belajar Daring Bagi Siswa dengan Narasumber Tarno, S.Pd., M.Pd, Kasie Kesiswaan Dikdas SMP Disdik Surakarta.

Ngobar Konata membahas tentang mengapa masih dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), tips sukses belajar daring bagi siswa, serta peran orang tua agar putra-putrinya sukses belajar dari rumah.

Sobat Konata dapat turut berpartisipasi secara interaktif melalui telepon bebas pulsa 0800-1-503696.

Di akhir bulan, akan diundi 2 orang pemenang bagi Sobat Konata yang aktif berpartisipasi dan mendapat kesempatan memenangkan hadiah menarik dari Radio Konata.

Program Ngobrol Bareng (Ngobar) Konata kagiyaraken malih dinten Jemuwah (15/1/2021) wanci jam 13.00 – 14.00 WIB. Giyaran meniko dados giyaran ingkang kaping sepisan ing taun 2021.

Ing wekdal meniko, Ngobar Konata nggadahi irah-irahan Tips Sukses Belajar Daring Bagi Siswa. Narasumber ingkang rawuh inggih meniko Tarno, S.Pd., M.Pd, Kasie Kesiswaan Dikdas SMP Disdik Surakarta.

Ngobar Konata ngrembag bab kenging menopo Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tasih dipuntindakaken, tips sukses sinau daring kagem siswo, ugi peran tiyang sepuh supados putro-putrinipun saged sukses nindakaken sinau saking griyo.

Sobat Konata ugi saged ndherek partisipasi interaktif kanthi telpun bebas pulsa 0800-1-503696.

Ing pungkasaning wulan, badhe dipun undi 2 pemenang kagem Sobat Konata ingkang aktif partisipasi dan nggadahi kesempatan pikantuk hadiah menarik saking Radio Konata.

Ngobar Konata Program (Ngobar) was broadcasted again on Friday (15/1/2021) at 1 – 2 p.m. This is the first time for Ngobar Konata to be broadcasted in 2021.

This time, the theme for Ngobar Konata is Tips for Successful Online Learning for Students with resource persons Tarno, S.Pd., M.Pd, Head of Student Section of the Primary Education of SMP on Disdik Surakarta.

Ngobar Konata discusses why Distance Learning (PJJ) is still being carried out, tips for successful online learning for students, and the role of parents so that their children can successfully learn from home.

Sobat Konata can participate interactively by calling toll free 0800-1-503696.

At the end of the month, 2 winners will be drawn for Sobat Konata who are actively participating and have the opportunity to win attractive prizes from Radio Konata.

***